сряда, 21 март 2012 г.

Васил Еленков - ченге!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ

НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

--------------------------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е № 331/ 20.03.2012 г.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияизвърши проверка на лица по чл. 3, ал. 2, т. 6 и чл. 21, ал. 2 – ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общностиНационален алианс Обединени Божии църкви. Проверени са 11 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И :

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на:

Три имена

Васил Николов Еленков

Дата на раждане

03.11.1949 г.

Място на раждане

с. Дреновец, обл. Видин

Вербувал го служител

майор Владимир Николов Борисов на 03.06.1988 г., регистриран на 13.06.1988 г.

Ръководил го служител

майор Владимир Николов Борисов; о. р. Веселин Сираков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-III-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Велев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картониобр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-34699.

Снемане от действащия оперативен отчет

Публична длъжност или публична дейност

Пълномощник на Националния съвет

Настъпи така очаквания и бленуван от определени "служителски" кръгове в България ден! Денят в който "Комисята по досиетата" издаде решение № 331 с което осветли Васил Николов Еленков като агент на Държавна Сигурност! О, Алилуя, какъв велик ден, отговор на много молитви и надежди!

Лъжеапостолите и техните лакеи самодоволно потриват ръце, бързат да пишат постинги по сайтовети и да организират извънредно "СПЕЦИАЛНО ПРЕДАВАНЕ НА ЖИВО ОТ 20:00 - Агентите-пастори ИЗОБЛИЧЕНИ! Истината за миналото, настоящето и бъдещето на българското евангелско християнство!" А пък други творения на майката природа празнуват очистването на българския евангелизъм от агенти, които вече двадесет години саботират "божието" дело!!!


Пиша този пост до непредубедените наблюдатели, които нито печелят, нито губят от оповестяването на агентите на ДС всред ръководствата на религиозните общности.


Бих искал да обърна внимание на няколко неща:1. От решение № 331 е видно, че единствените документи въз основа на които е установена принадлежност на Васил Николов Еленков към ДС са: документи от ръководил го щатен служител, регистрационен дневник и картон образец - 4.

2. Комисията не установява наличието на: собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчети от ръководил го щатен служител, нито наличието на молба за унищожаване на работно дело!

3. Според справката, Васил Николов Еленков е вербуван на 13.06.1988г., почти една година преди падането на Комунистическия режим, време в което вече никой не гонеше и не преследваше църквата?!

4. Тези от вас, които следят събитията вероятно ще си спомнят, че преди малко повече от месец, Върховният административен съд (ВАС) сезира Конституционния съд за отмяна на чл. 25 т. 3 от т.нар. закон за досиетата. Той урежда разкриването на агентите на бившата Държавна сигурност, за които няма други документи в архивите, но присъстват в регистъра с регистрационникартони, въз основа на които се удостоверява принадлежност към ДС.

5. За тези от вас, които биха проявили интерес, ще публикувам и дакумент от досието на Васил Еленков.