сряда, 20 април 2011 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ По повод нападение над религиозна общност в Бургас на 17 април 2011 г.

19 април 2011 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

По повод нападение над религиозна общност
в Бургас на 17 април 2011 г.

До:

Г-н Бойко Борисов, министър председател
Г-н Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи
Г-н Борис Велчев, главен прокурор
Г-жа Цецка Цачева, Председател на НС
Дирекция „Вероизповедания” при МС
Държавна агенция „Национална сигурност”
Комисия по правата на човека, вероизповеданията,
жалбите и петициите на гражданите при НС
Г-н Константин Пенчев, омбудсман на РБ

От: Евангелски християнски църкви и деноминации
и неправителствени организации (списък в приложението)
Копие: Медии

Уважаеми г-н Премиер, г-н Цветанов и г-н Велчев, дами и господа държавници,

Актът на насилие заради религиозна ненавист, осъществен от ВМРО, и техни поддръжници на 17 април 2011 г. в Бургас срещу членове на вероизповеданието „Свидетели на Йехова”, е брутално престъпление срещу правото на свободно изповядване на вярата съгласно чл. чл. 163-165 от Наказателния кодекс. В случая не става дума за дискриминация, тоест – неравно третиране заради вярата на другия, а за извършено престъпление. Тези съставомерни действия следва да бъдат подведени под съответната норма от прокуратурата и извършителите – изправени пред справедлив съд.

Настояваме за ясна и категорична позиция по случая от вашето институция/министерство, и от правителството на Република България. Този акт на насилие, за съжаление, е обвързан с противоречивата и често недообмислена политика на изпълнителната и местните власти по отношение на религиозните групи в страната, които са считани за „нетрадиционни”. В своя доклад за 2010 г. Държавната агенция „Национална сигурност” третира религиозни общества, които същата счита за „нетрадиционни” по неясни критерии, като непряка заплаха за националната сигурност и пряка заплаха за „дезинтеграцията” на нацията (стр. 5).

Същата терминология присъства в писмо №6700 131 от 9 април 2008 г. на Община Бургас (Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни) и МВР, с което се настоява всички ученици на територията на Бургас да бъдат информирани, че Мормоните, Свидетели на Йехова и евангелските и петдесетни християни са сред „най-основните и опасни секти в страната”, които „нарушават българските закони, правата на гражданите и обществения ред”.

Подобни твърдения, противоречащи на основни защитени права в Европейската конвенция за правата на човека и българската конституция, излизащи от държавни органи застрашават религиозния мир в страната. Това се доказа с инцидента в Бургас на 17 април. Считаме, че правителството, ръководството на ДАНС и местните власти следва да излязат с обяснение пред обществото за своята позиция и действия в противоречие с конституционните права на гражданите с религиозни убеждения. Законовата роля на държавната власт е да съдейства за мирно съжителство на хора и организации с различни убеждения без да се намесва във формирането и изказването на последните. Също така, когато престъпници застрашат обществения ред с извършени съставомерни деяния против правото на хората да изповядват и практикуват своите религиозни убеждения, властта следва да приложи закона и да възстанови справедливостта, като подведе дейците под отговорност. Очакваме точно това да се случи с извършителите на престъпните действия в Бургас на 17 април в молитвения дом на визираното по-горе вероизповедание.

Настояваме властите да извършат необходимото за опазване на основните конституционни права на хората на свобода на вярата, съвестта, словото. Тези права са основа на свободното и демократично общество. Тяхното упражняване трябва да бъде гарантирано от държавата – това гарантиране е законово и конституционно задължение на държавата. За хората и организациите, които не желаят да се ползват със силата на аргументите в политическия, идеен и религиозен дебат, а разчитат на насилието, заплахата за живота и здравето на опонента, и въобще на престъплението и унижаването на човешкото достойнство, следва да бъде приложен наказателния закон, като справедлива защита от подобни посегателства над нашите фундаментални права и свободи.

Оставаме в молитва за мъдрост от Бога на управляващите българския народ и с надеждата, че законността и здравият разум ще надделеят и властите ще пресекат ненужното и противозаконно насилие над хора с различни убеждения.

В очакване на вашата позиция и следейки развитието на случая в Бургас.

С уважение:
Адв. д.ф.н. Виктор Костов, правозащитник, издател/редактор „Свобода за всеки”
www.svobodazavseki.com
п-р Живко Тончев, ОБЦ Благовестие, Бургас
п-р Явор Костов, Християнски мисионерски център (нерегистрирана църква), Видин
Сара Хюет, докторант по междукултурни дисциплини, София
Епископ Христо Писаров, Християнска Вселенска Апостолска Църква, София
Презвитер Михаил Новак, Християнска Вселенска Апостолска Църква, София
п-р Светослав Петров, Национален християнски център, Пловдив
п-р Радослав Киряков, Евангелска съборна църква, Бургас
п-р Николай Стефанов, Християнска църква „Сион”, Велико Търново
дякон Алфред Фоско, Християнска Вселенска Апостолска Църква, София
адв. Ралица Ковачева, София
Емил Коен, фондация „Толерантност”
п-р Евгени Найденов, Българска свободна църква, София
п-р Николай Кокончев, Евангелска петдесетна църква, Варна
Адв. Лъчезар Попов-президент на Институт за принципите на правото и на Адвокати Европа-международни неправителствени организации
п-р Любо Петков, Християнска църква „Месия”, Стара Загора
п-р Божидар Симеонов, ЕПЦ „Светлина на света”, Пловдив
п-р Валентин Дуцов, църква „Витезда”, Видин
Еп. Васил Еленков, Обединена Божия Църква “Бъдеще и Надежда” – София.
п-р Анатолий Еленков, Мисия за Християнскo Образование и Просвета – София
п-р Людмил Арсов, Евангелска Петдесятна Църква “Приятели” – София.
п-р Янко Добрев, Божия Църква – Силистра.
п-р Владимир Владимиров, Обединена Божия Църква “Дом на Радост” – София.
п-р Иван Несторов, Християнска Църква на Вяра – Пловдив.
п-р Иводор Ковачев, АС “Мисията” – София
п-р Иван Хазърбасанов, Християнски Център София

Списъкът отразява подкрепили декларацията към 14:00 часа 20 април 2011 г., след този час имената се добавят в публикациите на документа в Интернет.