сряда, 7 септември 2011 г.

Бог и Цезар 2011: Християнското свидетелство и сблъсъкът на идеологии Втора международна конференция за християнски служители, правозащитници и юристиЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВАШЕТО УЧАСТИЕ
От бюрото на адв. д-р Виктор Костов

На базата на внимателен подбор въз основа на нашите професионални и работни контакти отправяме настоящата покана към Вас за участие в предстоящата конференция:

Бог и Цезар 2011: Християнското свидетелство и сблъсъкът на идеологии
Втора международна конференция
за християнски служители, правозащитници и юристи
Октомври 20-22, Пловдив, България

Регистрирайте се сега, онлайн; вижте говорителите и програмата:
www.conf2011.svobodazavseki.org

Целта на конференцията е да се подготвят пастири, християнски служители и
адвокати (юристи, правозащитници, активисти) с духовни, морални и практически средства, работа в мрежа и контакти, за да живеят, да се поклонят и да извършат мисията на Христос в една враждебна политическа и културна среда.

На конференцията ще се представят и дискутират различни библейски, практични и експертни гледни точки относно взаимоотношения с държавата и медиите, с цел апологетика на библейската християнска вяра в публичното пространство.

Български и чуждестранни говорители ще дадат актуална информация и анализ за състоянието на свободата на словото и вярата в България, Европа и Северна Америка. Форумът е място за дискусия, обмен на ресурс и създаване на контакти, и ще предложи възможности за стратегическо планиране и визия за съвместна дейност, както и време за молитва и поклонение.

Партньори в организирането на срещата са адвокати и правозащитници от "Свобода за всеки" - онлайн списание за свободата на религията, съвестта и словото, асоциирани с тях юристи, пастори, служители, богослови от България, Гърция, Словакия, Великобритания, САЩ и участници в организации и църкви активни по проблематиката (Alliance Defense Fund, Christian Concern, А21 и др).

Събитието има ясно изразен конфесионален християнски характер, и е насочено към всички християнски деноминации. То би представлявало интерес също за изследователи, правозащитници, активисти и експерти, които работят в сферата на човешките права, и религиозно-държавните отношения, както и за всеки заинтересуван.

Конференцията ще се проведе в сградата на „Християнска църква на вяра“ към НАОБЦ на адрес:

гр. Пловдив, ул. „Иван Рилски“ № 16

За регистрация онлайн, до 19 октомври -- www.conf2011.svobodazavseki.org

Ако се регистрирате до 30 септември, таксата за участие е 20 лв. на човек, платима по банков път. За регистрация от 1ви до 19ти октомври таксата е 25 лв. Регистрацията в дните на провеждане на събитието е 30 лева на човек, и се извършва на място.

Вярвам, че тази конференция е предназначена от Бога да даде внушителен нов тласък в делото на свободата и евангелието в България и Източна Европа. Ще се радвам да ви приветствам лично на 20 октомври, на конференцията „Бог и Цезар”.

Християнски поздрави,

Виктор Костов
www.svobodazavseki.com