понеделник, 21 май 2012 г.

Приятели,

Тази година д-р Питър Уинс отново ще посети България!

При това свое посещение д-р Уинс иска да подари на всички църкви в България, написан от него материал за детско неделно училище състоящ се от 52 урока.

Всеки един от тези уроци се състои от 4 основни части:

1. Нарисувана от самия д-р Питър Уинс илюстрация към урока.
2. Разработка, в която не само е разказана Библейска история, но е изведен основен Библейски принцип.
3. Въпроси за дискусия към урока и стихове за наизустяване в подкрепа на изведения Библейски принцип.
4. Ръчен труд към урока.

При това свое пътуване д-р Уинс ще посети 12 църкви в България. Във всяка една от тези църкви ще бъде проведена по една служба.

Службите ще протекат при следния ред:

1. Представяне на материала за неделните училища.

2. Поучение на тема " Духовен растеж".

3. Молитва за освобождение и изцеление.

Първият град, който д-р Питър Уинс ще посети е гр. София.

Службите ще се проведат в сградата на ОБЦ "Бъдеще и Надежда", ул. "Веслец" №69.

Събота 26.05.2012 г. от 18.30ч.
Неделя 27.05.2012 г. от 10.00ч.

Бихме искали да насърчим всички служители на недлните училища да посетят службите с д-р Питър Уинс!

Ако имате въпроси, пишете ми в лично съобщение или на tonyelenkov@yahoo.com

Благословения!