сряда, 7 ноември 2012 г.

Приятели, 

На 10.11.2012 г., събота от 17.00 ч. в сградата на ОБЦ “Бъдеще и надежда”, София ще бъде представена изложба на тема "Приносът на Божиите църкви за развитието на духовността в България". 

Изложбата се състои от колажи - част от дисертационния труд на д-р Велислав Алтънов, "Религиозното раздвижване в България от края на ХХ и началото на ХХI век".
Като част от изложбата, ще бъдат изнесени две лекции, от д-р Вениамин Пеев и д-р Велислав Алтънов.
Вход свободен! Всички са много добре дошли! 


сряда, 17 октомври 2012 г.

За какво се борят лъжеапостолите и техните лакеи?
За какво се борят лъжеапостолите и техните лакеи?

Тони Еленков

През 2010 година в АРЦ, официално регистрирана от държавата деноминация,  на лъжепастола Бакалов, бе проведена годишна конференция. По време на конференцията се състоя, така наречената, сесия “панел” в коята лъжеапостолите отговаряха на незададени от никой въпрос, с които отговори, всъщност показаха за какво иде реч и за какво се борят!

Нека да си припомним панела!


Бих искал да посоча и да коментирам някои от ключовите, поне за мен, елементи от изказваниятя на "реформаторите", които дават яснота на въпроса: "За какво се борят лъжеапостолите и техните лакеи?"

1. Говорейки за Исус Христос като реформатор, лицето Бакалов изважда думите на Исус Христос в Евангелие от Йоан 2:19 "... Разрушете този храм и за три дни ще го издигна..."  от техния исторически и текстуален контекст и пренебрегвайки авторовото тълкуване на думите на Христос в Йоан 2:21"... Но Той говореше за храма на тялото Си...", интерпретира Христовите думи като заявка за разрушаване на Старозаветната богослужебна система и въвеждане на нова, различна такава! 

Интерпретацията на лицето Бакалов е напълно в разрез, както с духа на реформаторския подход на Исус Христос, който каза: "... Не съм дошъл да разруша, но да изпълня..."(Мат. 5:17), така и с духа на бащата на, така наречената от лицето Бакалов, историческа реформация - Мартин Лутер, който няма за цел да разруши Римо-католическата църква, но да я реформира!

Още от сомото начало на изявлението на лицено Бакалов е видно, че той и неговата регистрирана от държавата организация - АРЦ, не възнамеряват да градят евангелското движение в България, но да рушат!

2. Лицето Бакалов, продължава своето изказване като се опитва да контекстуализира (предполагам без да осъзнава, че прави именно това) "реформаторският" "разрушителен" пример на Христос и да го сведе до необходимостта да бъдат разрушени, цитирам : "...форми на християнство, от които Бог е вдигнал ръката си... и за които сам Той е казъл, че няма интерес да ги запази... ".

Кои и къде са тези структури? Явно тук в България! Всички които не са склонни да се съгласят лицето Бакалов и на неговия антураж да ги "обединят"под своя "апостолски" авторитет и да ги поведат към реализирането на "третата и последна" реформация, са структури които той (не е ясно Бог или лицето Бакалов) няма интерес да запази!

Кой, всъщност,  е казал, че има форми на християнство от които Бог е вдигнал ръката си и които ще бъдат унищожени? Бог или... лицето Бакалов? Да не би лицето Бакалов да отъждествява собствените си желания и идеи с Божия глас?

3. Третият елемент, будещ недоумение и снисхождение, в трезво мислещия зрител на панела, е желанието на лицето Бакалов да бъде идеолог и  вожд на "третата и последна" реформация, ако на в целия свят, то поне в родна България!

Склонен сам да приема тезата, че България, света, дори и християнството като цяло, може би, имат нужда от трета, четвърта, поредна реформация, ама последна!? Звучи ми малко претенциозно! 

Лицето Бакалов и ерудитите около него, ще проведат последна, финална, крайна реформация на църквата и обществото и когато сам Исус Христос дойде на земята няма да има никакви забележки и реформи които да проведе? Е, това надминава и най-смелите мечти на амилениалния реконструкционизъм и граничи с глупостта!

4. За всички, които все още на са разбрали, лицето Бакалов тържествено информира, че АРЦ са официално регистрирана деноминация, според законите на Р. България! АРЦ са независима юридическа структура и не се нуждаята от одобрението на някакви си там, закостенели рлигиозни структури!  

С други думи, легитимността на АРЦ не идва от верската общност, нито пък от самата духовна същност  на АРЦ, а от държавата и нейните закони! Държавата казва, че АРЦ са О.К.! Какви са тези,  там, разни, самозвани, закостенели, религиозни персонажи, деноминационни щаб квартири и форми на християнство, от които Бог е вдигнал ръцете си, за да казват какво е и какво не е АРЦ?! Държавата казва, че лицето Бакалов е легитимен протестант и туй то! Малко по-късно в "дебата", с цел да въведа баланс в изказването си, лицето Бакалов се провиква: "Държавата не ни е приятел"! Така ли? Искрено се съмнявам!

Нека не забравяме, че АРЦ получава своята официална, държавна регистрация като абсолютно независимо вероизповедание през 2005 г., по време на упрвлението на "тройната коалиция", доминирана от БСП - бившата БКП.

Малко по-късно в "дебата", "апостол" Иво спори с лицето Бакалов, дали църковната институция е нещо дъобро или нещо лошо! Ами ако църковната институция е институционализирана от държавата, не прави ли това църковната институция, де факто, държавна институция? И ако църковната институция е държавна институция, това не прави ли църквата държавна църква? Виждайки на къде води апстолско-пророческата логика на Иво, лицето Бакалов бързо се намесва, за да поясни, че има същеснвена разлика между църковната институция АРЦ и всички останали закостенели религиозни структури! Каква е тази разлика, обаче, не става много ясно! Накрая двамата "реформатори" от третата и последна реформация, консенсусно заключават, че АРЦ е "духовна" институция и това слага край на спора!  

5. Колкото повече човек се вглежда и вслушва в едночасовия панел на АРЦ, толкова повече придобива усещането, че на лицето Бакалов и на "лидерите" на "духовната" институция нещо им пречи и критично затруднява напредването на Евангелието в България, през последниет двадесет години, въпреки неистовите усилия, които АРЦ и лицето Бакалов полагат за трансформацията на църквата и обществото. Напрягайки зрение и слух за мое голямо учудване открих, че апстолските врагове не  са същите, за който пишат ранните апостоли; плътта, греха, сатана, власти и началства в поднебесната, а закостенелите религиозни структури, системата (светска и религиозна), разни църковни персонажи и т. н. 

Не знам защо, но за ранно-апостолската църква светската и религиозната система и закостенелите  религиозни клики, узурпирали и държащи контролния пакет на религиозната власт, ама изобщо не бяха проблем и не възпрепятстваха разпространението и ефективността на Евангелието. Само за около 35-40 години ранните апостоли "обърнаха" чрез благовестието цялата Римска империя!  

6. След двадесет минутно въведение в темата, лицето Бакалов дава думата на "апостол" Иво, който трябва да коментира мислите на лицето Бакалов, а не да излага свои такива, защото по подразбиране, Иво не може да мисли други мисли, освен Бакаловите, може само да повтаря и да коментира. Опитвайки да се еманципира от лицето Бакалов, поне на ниво мисли, Иво се оплита в ментален водовъртеж на изясняване на понятия като: църква, институция, държава, комунизъм, но за това словоизлияние писах по-горе.

След като лицето Бакалов благородно помага на старозагорския "апостол" да се измъкне от собствения му мисловен хаос, Иво прави ново гениално изявление: През последните двадесет години църквата се е провалила! Църквата се е провалила защото не следва Божията цел! Според "апостол" Иво, идентичността на църквата идва от целта и! Няма цел, няма идентичност! Не знам какви книги четат тези "апостоли"? В моята Библия пише, че идентичността на Църквата идва от Христос - главата на църквата! Но какво разбирав аз? Има си там апостоли за тези работи!

7. Много бях впечатлен от съвременната дефиниция на "апостол" Иво за църква! Цитирам: "Църквата е духовно измерение, което е свързано с Христос и Неговата свобода във взимане на нашите рашения", край на цитата! Не знам дали вие драги читатели разбрахте нещо? Това, което аз разбрах е горе - долу следното: Църквата е това което ние решим! А, да! Трябва да споменем и Христос, там някъде!

8. Съвсем естествено е дефиницията на "апостол" Иво за църква, да е идейно близка до разбирането на лицето Бакалов за тълкуване на Библията! Със сепецифичният за него патос, лицето Бакалов декларира: " Ние интерпретираме Библията и никому не е работа, това как ще наричаме нашите служители: пастири, апостоли .... и как ще структурираме нашите църкви".

Не знам дали лицето Бакалов е запознат с богословски дисциплини като херменевтика, екзегетика, библейско богословие, категории на текстуалния критицизъм като литературен контекст, исторически контекст и др. на базата на които се интерпретира Библията? Вярно, в края на панела лицето Бакалов споделя, че не е завършил библейски учелища в България, защото те били ръководени от ченгета. Също така, не е могъл да учи на запад, защото бил ангажиран да проповядва по площадите и да прегръща разни хора, но сега като си почива в САЩ би могъл, все пак, да прочете някой учебник по библейска херменевтика, но...

9.  Най-псле идва ред на "апостол" Кънев. След едноминутен нечленоразделен брътвеж, най-сетне Кънев изговаря нещо смислено: "Контролният пакет от акциите на християнството се даржи от бивши функционери на ДС"! Виждайки, че в това "откровение" има много хляб,  и че все пак става въпрос за контролен пакет от акции, незавидимо от какъв вид, лицето Бакалов отнема думата на Кънев и започва вдъхновено да експлоатира интелектуалния проблясък на своя колега!

Взимайки обратно думата, Кънев прави едно невероятно твърдение, 90% от хората в църквата са 
предали брата си заради собствената си сигурност! На базата на това твърдение бихме могли да заключем, че или всички агенти на ДС са били християни, или всички християни са агенти на ДС.

10. Лицето Бакалов се включва отново с интересно наблюдение и то е, че Реформаторските църкви (явно има предвид църквите към АРЦ) на са доминиращата група от църкви, а са малцинство в църковните среди. Да, наистина,  интересно наблюдение! Но защо това е така? Кой е виновен? Според лицето Бакалов, провала на изпълнението на неговото "пророчество" за спасението на един милион души в България, до 2010 г., а от там и незавидното място на Реформаторските църкви всред евангелската общност,  не е проблем на "пророка", а е резултат от опозицията на институционалните структури, срещу всичко, което Бог е искал да направи в България през последните 20 години. 

Явно, тези институционални структури са толкова силни, че пречат на Бог да реализира изговоренеото от самия Него Слово?! Не знам за лицето Бакалов, но това не е Бога, в когото аз вярвам! Бога, в когото аз вярвам казва, че небето и Земята могат да преминат, но Неговото Слово няма да премине!  

11. Най-накрая думата е дадена на пастОр Калата, на когото му е омръзнало 19 години конференции! Искрено му препоръчвам да спре да организира и да посещава такива!

Според Калата, само две църкви в България са изнесли прехода на гърба си и едната от тях била "Истина от Сион"! Ако това е така, лицето Бакалов няма от какво да се притеснява. Ако "Истина от Сион" е изнесла прехода на гърба си, това означава, че членската маса на църквата е около седем милиона души, което от своя страна означава, че пророчеството на лицето Бакалов се е преизпълнило! Алелуя!

За Калата всички оставали църкви са абсолютен провал, накакво булевардно шоу и християнски "Биг брадър"! Не знам, от къде черпи наблюденията си Калата, но явна през последните години не е излизал извън стените на АРЦ и впечатленията му са именно от там!

В крайна сметка, пастОр Калата отправя неадресиран призив към някого, да се маха и да освободи място на него и да му позволи да направи нещо, защото иначе няма да може да направи нищо! Две години по-късно забелязвам, че никой не се е вслушал в неговия призив! 

12. В панела участва още един пастОр - Румен, от някаква църква или царство, не стана много ясно от представянето на лицето Бакалов! Явно това и не беше много важно, защота Румен участваше в ролята на декор, но и това си е важно служение!


Следва и кратък коментар, който написах преди две години в един от мойте блогове. Написаното е актуално и днес!


Обикновено, когато дадена институция или организация е установена и черпи сили, енргия и значимост въз основа на реакционното си поведение и конфликти, в които се въвлича, когато такива липсват, такава организация губи почва под краката си, губи усещане за значимост и смисъл, губи елкторална маса и се разпада!

Мисля, че пенъл сешъна на АРЦ, беше заявка за нова битка, този път с вятърни мелници, с цел затягане на редиците! Иначе свързващите апостоли няма да има какво и кого да свързват, а пък обединяващият апостол, кого да обединява!!!

Да, ама вече не сме началото на 90-те и хората не лапат мухите! Никой вече не се впечатлява от гръмки лозунги изпълнени с американизми, изкрещяни с параден ентусиазъм и размахване на пръст! Хората вече не вярват на обещания за бърза реформация и светло бъдеще! Хората са реалисти, по-добре информирани и по взискателни към тези, които имат претенции да са им водачи!

Така че господа апостоли намерете си по плодоносна и благодарна работа от това да се борите с държавния протестантизъм! Има православие, ислям.... или искате контролния пакет?
-----------------------------------
Не можеш да обвиняваш другите за своита неуспехи или липсата на значими успехи през последните години! Не може да ти е виновна "институционната" църква за не изпълнението на лъжливо пророчество! Недопустимо е заради десетина корумпирани пастори-ченгета” да наричаш всички, които не са съгласни с твоето виждане, държавни чиновници, държавно, комунистическо протестантство и т.н.

Имам въпрос към вас господа апостоли: кой сега в момента, 2010 година се занимава с вас? Кой ви преследва? Кой ви пречи да евангелизирате 1 мил. човека? Кой ви диша във врата? Кой ви отнема регистрационните хартийки? Кой ви пречи да изграждате собстевната си организация, църкви и служения? Защо се занимавате с корумпираната, ченгеларска, държавно-комунистическа протестанска църква? Ама оставете я на страна! Не се занимавйте с нея! Излезте от СИСТЕМАТА! Стойте настрана от този франкенщайн!

Или може би проблема е, че никой не ви обръща внимание! Не сте в центъра на събитията! Медиите и "институционалната" църква мълчат по ваш адрес, а това ви обезличава и дразни!вторник, 9 октомври 2012 г.

Досието на еп. Еленков

Досието на еп. Еленков бе публикувано в интернет пространството 
и сега всички безпристрастни и мислещи хора могат сами да преценят
истината за неговото агентурно минало!

Лицата Бакалов и Пилев продължават неистово да пищят, но вече във фалцет!!!

Приятно четене!
www.pastir.org/news/6365

сряда, 3 октомври 2012 г.


СЪОБЩЕНИЕ

На 22.09.2012 г. в гр. София се проведе XIV Общ Пастирски Събор (ОПС) на вероизповеданието Национален Алианс Обединени Божии Църкви (НА ОБЦ).

В дневният ред на ОПС на НА ОБЦ, една от основните точки бе промяна на състава на Изпълнителния Съвет (ИС) на НА ОБЦ.

По предложение на Националния Съвет (НС) на НА ОБЦ и след утвърждаване на направеното предложение от страна на ОПС, новият състав на ИС на НА ОБЦ е:

п-р Анатолий Еленков – пълномощник на НА ОБЦ,
п-р Живко Тончев – зам. пълномощник на НА ОБЦ,
п-р Владимир Владимиров – зам. пълномощник на НА ОБЦ.


За НС на НА ОБЦ:
п-р А. Еленков, пълномощник

03.10.12 г.
гр. София

понеделник, 21 май 2012 г.

Приятели,

Тази година д-р Питър Уинс отново ще посети България!

При това свое посещение д-р Уинс иска да подари на всички църкви в България, написан от него материал за детско неделно училище състоящ се от 52 урока.

Всеки един от тези уроци се състои от 4 основни части:

1. Нарисувана от самия д-р Питър Уинс илюстрация към урока.
2. Разработка, в която не само е разказана Библейска история, но е изведен основен Библейски принцип.
3. Въпроси за дискусия към урока и стихове за наизустяване в подкрепа на изведения Библейски принцип.
4. Ръчен труд към урока.

При това свое пътуване д-р Уинс ще посети 12 църкви в България. Във всяка една от тези църкви ще бъде проведена по една служба.

Службите ще протекат при следния ред:

1. Представяне на материала за неделните училища.

2. Поучение на тема " Духовен растеж".

3. Молитва за освобождение и изцеление.

Първият град, който д-р Питър Уинс ще посети е гр. София.

Службите ще се проведат в сградата на ОБЦ "Бъдеще и Надежда", ул. "Веслец" №69.

Събота 26.05.2012 г. от 18.30ч.
Неделя 27.05.2012 г. от 10.00ч.

Бихме искали да насърчим всички служители на недлните училища да посетят службите с д-р Питър Уинс!

Ако имате въпроси, пишете ми в лично съобщение или на tonyelenkov@yahoo.com

Благословения!

сряда, 21 март 2012 г.

Васил Еленков - ченге!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ

НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

--------------------------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е № 331/ 20.03.2012 г.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армияизвърши проверка на лица по чл. 3, ал. 2, т. 6 и чл. 21, ал. 2 – ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общностиНационален алианс Обединени Божии църкви. Проверени са 11 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И :

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на:

Три имена

Васил Николов Еленков

Дата на раждане

03.11.1949 г.

Място на раждане

с. Дреновец, обл. Видин

Вербувал го служител

майор Владимир Николов Борисов на 03.06.1988 г., регистриран на 13.06.1988 г.

Ръководил го служител

майор Владимир Николов Борисов; о. р. Веселин Сираков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-III-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Велев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картониобр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-34699.

Снемане от действащия оперативен отчет

Публична длъжност или публична дейност

Пълномощник на Националния съвет

Настъпи така очаквания и бленуван от определени "служителски" кръгове в България ден! Денят в който "Комисята по досиетата" издаде решение № 331 с което осветли Васил Николов Еленков като агент на Държавна Сигурност! О, Алилуя, какъв велик ден, отговор на много молитви и надежди!

Лъжеапостолите и техните лакеи самодоволно потриват ръце, бързат да пишат постинги по сайтовети и да организират извънредно "СПЕЦИАЛНО ПРЕДАВАНЕ НА ЖИВО ОТ 20:00 - Агентите-пастори ИЗОБЛИЧЕНИ! Истината за миналото, настоящето и бъдещето на българското евангелско християнство!" А пък други творения на майката природа празнуват очистването на българския евангелизъм от агенти, които вече двадесет години саботират "божието" дело!!!


Пиша този пост до непредубедените наблюдатели, които нито печелят, нито губят от оповестяването на агентите на ДС всред ръководствата на религиозните общности.


Бих искал да обърна внимание на няколко неща:1. От решение № 331 е видно, че единствените документи въз основа на които е установена принадлежност на Васил Николов Еленков към ДС са: документи от ръководил го щатен служител, регистрационен дневник и картон образец - 4.

2. Комисията не установява наличието на: собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчети от ръководил го щатен служител, нито наличието на молба за унищожаване на работно дело!

3. Според справката, Васил Николов Еленков е вербуван на 13.06.1988г., почти една година преди падането на Комунистическия режим, време в което вече никой не гонеше и не преследваше църквата?!

4. Тези от вас, които следят събитията вероятно ще си спомнят, че преди малко повече от месец, Върховният административен съд (ВАС) сезира Конституционния съд за отмяна на чл. 25 т. 3 от т.нар. закон за досиетата. Той урежда разкриването на агентите на бившата Държавна сигурност, за които няма други документи в архивите, но присъстват в регистъра с регистрационникартони, въз основа на които се удостоверява принадлежност към ДС.

5. За тези от вас, които биха проявили интерес, ще публикувам и дакумент от досието на Васил Еленков.