сряда, 28 декември 2011 г.

Честито Рождество Христово и Благословенна Нова 2012 Година


Йоан 1:1-18

1. В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог.

2. То в начало беше у Бога.

3. Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.

4. В Него беше животът и животът беше светлина на човеците.

5. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я обхвана.

6. Йоан - предтеча на Спасителя

Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан.

7. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за Светлината, за да повярват всички чрез него.

8. Той не беше светлината, но дойде да свидетелства за Светлината.

9. Истинската Светлина, която осветява всеки човек, идваше на света.

10. Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна.

11. При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха.

12. А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име;

13. които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога.

14. И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

15. Йоан свидетелства за Него и казваше със силен глас: Ето Този, за Когото говорих: Този, Който идва след мене, стана по-горен от мене, понеже е бил преди мене.

16. Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат;

17. понеже законът беше даден чрез Моисей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос.

18. Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.