четвъртък, 17 юли 2008 г.


Уважаеми колеги, скъпи приятели, братя и сестри в Господа,


Факултетът на Национален Алианс „Обединени Божии Църкви” към Висш Евангелски Богословски Институт обявява прием на студенти за учебната 2008 – 2009 година.

Информация за кандидат-студенти за учебната 2008-2009г.

Факултетът на НА“ОБЦ”- гр. София предлага задочна форма на обучение. Таксата за една учебна година за задочно обучение в бакалаварската програма „Богословие” е 500 лева, в която са включени обучение, общежитие и храна. Таксата за една учебна година за задочно обучение в магистърските програми „Пастирско консултиране”, „Християнско образование” и „Пастирска грижа и капеланство”(програмата подготвя капелани за армията, полицията, затвори, болници и др.) е 800 лева, в която са включени обучение, общежитие и храна.

Кандидат-студентският изпит за задочно обучение в бакалаварската програма „Богословие” ще се проведе на 08 август 2008 г. от 10.00 часа, а на 12 септември 2008 г. от 10.00 часа, ще се проведе втори кандидат-студентски изпит при наличие на свободни места за учбната 2008-2009г. На 12 септември 2008 г. ще се проведе и събеседване с кандидатите за задочно обучение в магистърските програми. Място на провеждане на кандидат-студентските изпити и събедседвания: Сградата на Факултет на НА”ОБЦ” в гр.Банкя ул.”Люлин”3.


*Факултетът на НА“ОБЦ” организира и интензивен курс на обучение в бакалаварската програма „Богословие” за ръкоположени пастори. Продължителността на курса е две календарни години. Таксата е 10 лева за кредит.

Необходими документи за прием:

•Диплома за завършено средно образование /висше образование за магистърските програми/.
•Кандидат-студентски пакет:
1. Заявление
2. Препоръка от пастир
3. Медицинско свидетелство
4. Снимки (паспортен формат) – 2 бр.

Кандидат-студентският пакет трябва да се представи във Факултета на НА “ОБЦ” по време на кандидат-
студентските изпити: на 08 август или 12 септември 2008 г., според възможностите на кандидата.

Всички кандидат-студенти ще бьдат уведомени писмено за резултатите от изпитите. Записването на приетите студенти ще се проведе от 20 до 30 септември 2008 г.


Факултетът на НА“ОБЦ” е:

Християнски Учебен Центьр с видение да помогне, както на обикновения християнин, така и на служители в установяване на образователни програми с отличие и интегритет, чрез който ние да донесем слава на Господа Исуса Христа.

Цели на Факултета на НА“ОБЦ”

1.Да обнови личния живот на студента.
2.Да развие способност в студентите за изучаване на Библията и нейното тълкуване през призмата на Библейското богословие.
3.Да насърчи личната изобретателност и индивидуалния подход в служението.
4.Да доведе до разбиране на човешките нужди и да снабди със знания, умения и методика за снабдяване на тези нужди.

Академична информация

Факултетът на НА “Обединени Божии Църкви” налага високи стандарти и очаква отлични резултати от своите студенти. Срокът на обучение е 4 години, след което студентите получават диплома за придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър”, специалност “Богословие” от ВЕБИ. Завьршилите бакалавърска програма, могат да кандидатстват в магистьрските програми по „Пастирско консултиране”, „Християнско образование” и „Пастирска грижа и капеланство” към ВЕБИ. Срокът на обучение е 4 семестъра.

Факултетен съвет на НА“ОБЦ”
д-р Васил Еленков - Президент на Факултет на НА”ОБЦ”.
маг. Тони Еленков - Декан на Факултет на НА“ОБЦ”, Преподавател.
маг. Атанас Атанасов - Академичен декан, Преподавател.
д-р Стивън Хеджис – Преподавател.
маг. Тодор Станков – Преподавател
маг. Людмил Ятански – Преподавател
д-р Вениамин Пеев - Преподавател


Факултет на НА “Обединени Божии Цьркви”
гр. Банкя 1320, обл.София, ул. “Люлин” №3
тел.: (02)997 83 89, факс: (02)931 09 22,
E-mail: bf _ na _ obc @ yahoo . com