четвъртък, 17 юли 2008 г.


Уважаеми колеги, скъпи приятели, братя и сестри в Господа,


Факултетът на Национален Алианс „Обединени Божии Църкви” към Висш Евангелски Богословски Институт обявява прием на студенти за учебната 2008 – 2009 година.

Информация за кандидат-студенти за учебната 2008-2009г.

Факултетът на НА“ОБЦ”- гр. София предлага задочна форма на обучение. Таксата за една учебна година за задочно обучение в бакалаварската програма „Богословие” е 500 лева, в която са включени обучение, общежитие и храна. Таксата за една учебна година за задочно обучение в магистърските програми „Пастирско консултиране”, „Християнско образование” и „Пастирска грижа и капеланство”(програмата подготвя капелани за армията, полицията, затвори, болници и др.) е 800 лева, в която са включени обучение, общежитие и храна.

Кандидат-студентският изпит за задочно обучение в бакалаварската програма „Богословие” ще се проведе на 08 август 2008 г. от 10.00 часа, а на 12 септември 2008 г. от 10.00 часа, ще се проведе втори кандидат-студентски изпит при наличие на свободни места за учбната 2008-2009г. На 12 септември 2008 г. ще се проведе и събеседване с кандидатите за задочно обучение в магистърските програми. Място на провеждане на кандидат-студентските изпити и събедседвания: Сградата на Факултет на НА”ОБЦ” в гр.Банкя ул.”Люлин”3.


*Факултетът на НА“ОБЦ” организира и интензивен курс на обучение в бакалаварската програма „Богословие” за ръкоположени пастори. Продължителността на курса е две календарни години. Таксата е 10 лева за кредит.

Необходими документи за прием:

•Диплома за завършено средно образование /висше образование за магистърските програми/.
•Кандидат-студентски пакет:
1. Заявление
2. Препоръка от пастир
3. Медицинско свидетелство
4. Снимки (паспортен формат) – 2 бр.

Кандидат-студентският пакет трябва да се представи във Факултета на НА “ОБЦ” по време на кандидат-
студентските изпити: на 08 август или 12 септември 2008 г., според възможностите на кандидата.

Всички кандидат-студенти ще бьдат уведомени писмено за резултатите от изпитите. Записването на приетите студенти ще се проведе от 20 до 30 септември 2008 г.


Факултетът на НА“ОБЦ” е:

Християнски Учебен Центьр с видение да помогне, както на обикновения християнин, така и на служители в установяване на образователни програми с отличие и интегритет, чрез който ние да донесем слава на Господа Исуса Христа.

Цели на Факултета на НА“ОБЦ”

1.Да обнови личния живот на студента.
2.Да развие способност в студентите за изучаване на Библията и нейното тълкуване през призмата на Библейското богословие.
3.Да насърчи личната изобретателност и индивидуалния подход в служението.
4.Да доведе до разбиране на човешките нужди и да снабди със знания, умения и методика за снабдяване на тези нужди.

Академична информация

Факултетът на НА “Обединени Божии Църкви” налага високи стандарти и очаква отлични резултати от своите студенти. Срокът на обучение е 4 години, след което студентите получават диплома за придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър”, специалност “Богословие” от ВЕБИ. Завьршилите бакалавърска програма, могат да кандидатстват в магистьрските програми по „Пастирско консултиране”, „Християнско образование” и „Пастирска грижа и капеланство” към ВЕБИ. Срокът на обучение е 4 семестъра.

Факултетен съвет на НА“ОБЦ”
д-р Васил Еленков - Президент на Факултет на НА”ОБЦ”.
маг. Тони Еленков - Декан на Факултет на НА“ОБЦ”, Преподавател.
маг. Атанас Атанасов - Академичен декан, Преподавател.
д-р Стивън Хеджис – Преподавател.
маг. Тодор Станков – Преподавател
маг. Людмил Ятански – Преподавател
д-р Вениамин Пеев - Преподавател


Факултет на НА “Обединени Божии Цьркви”
гр. Банкя 1320, обл.София, ул. “Люлин” №3
тел.: (02)997 83 89, факс: (02)931 09 22,
E-mail: bf _ na _ obc @ yahoo . com

3 коментара:

Любопитния каза...

Мога ли да запитам нещо - каква е реалната полза и истинския смисъл от тези библейски училища? Познавам няколко т.нар. богослови, но въпросът ми е какво правят те в църквите си с това образование? Подготовка на кадри за нуждите на църквата и респ. света ли е Вашето училище или просто за знание? Не съм сигурен, че завършилите имат каквато и да е възможност да служат - поне аз незная някой църковен лидер да е поканил някой от тези богослови за сериозна духовна работа! Въпросът тогава е какъв е смисъла от този вид обучение и то с диплома?!..

ОБЦ "Бъдеще и Надежда" каза...

Уважеми любопитен,

Вероятно Вашите наблюдения се простират върху доста ограничен кръг от църкви и хора! Мога да посоча значителен брой дипломирали се студенти които актвно служат в редица църкви. От друга страна,богословското образование е само един от многото фактори необходими за това човек да се реализира като служител. Вероятно сете запознат, че не всеки дипломирал се доктор по медицина, например, се реализира като лекар. Неабходими са още много качества особено на характера за до може човек да се реализира в едно толкова отговорно поприще като душегрижителството.

Георги каза...

Здравейте , работя и живея в Кипър от около 10 години . Тук и се задомих . Нямам възможност да идвам всеки месец в България , а имам голямото желание да уча в подобно училище за Славата на Бога и прославата на Исус Христовото име. Освен задочно и редовно обучение има ли възможност за дистанционно обучение или ако не дали не знаете подобни ВУ в Европа за дистанционно обучение и водени на изпити веднъж или 2 пъти в годината на място в ВУ ?
Благодаря